OA_NVHN

Duurzaam bezoekerscentrum

provinciedomein Nieuwenhove 

Wedstrijd - laatste ronde

Plaats: Sint Truiden

Bouwjaar: 2017

Bouwheer: Provincie Limburg

Partner: Enerdo


Omwille van het perspectief op de omgeving,  op basis van het stabiliteitsadvies en de positieve energetische impact kiezen we ervoor licht verheven publieke verwarmde onthaalruimtes te voorzien bovenop een deels ingegraven niet- verwarmde private atelierzone.

Toekomen gebeurt op een centraal inkomplateau dat als een beglaasde uitsparing in het gebouw is uitgewerkt. Bedoeling is om het gebouw niet enkel langs de zijde van de parking te ontsluiten/beleven, maar ook vanaf de zijde van het bos omwille van zijn milieu-educatieve waarde en onmiddellijke verkeersvrije aansluiting op het provinciedomein. De circulatie in de vorm van lichte hellingen is bedoeld als tentoonstellings-/belevingsruimte doorheen het gebouw. Er is ruimte voor grotere installaties.

Door de geasfalteerde strook tussen site en speelbos te vervangen door een natuurlijk materiaal dat doorgetrokken wordt tot aan de bestaande beukenlaan naar de horecavoorziening onstaat een plein. Dit plein maakt een doorlopend geheel van speelbos en site en bakent de parking duidelijk af van het natuurdomein. Vanuit het oogpunt duurzaamheid houden we het bos zo intact mogelijk, beperken we het nieuw in te nemen grondoppervlak en trachten we een multifunctioneel gebruik van ruimtes toe te laten.

Bovenop een kuip in dubbelwandige geïsoleerde beton komt een houtmassiefbouw met ecologische isolatie en hoogrendementsschrijnwerk met driedubbele beblazing. De houtmassiefbouw stellen we voor af te werken in hout zodat het haar functie als milieu en natuureducatie centrum uitdraagt. We combineren dit met enkele sterke tijdloze accenten. Plaatselijk voorzien we zonnepanelen als gevelbekleding. Bomen fungeren als passieve zonnewering.

Een geothermische warmtepomp en zonneboiler maken het gebouw CO neutraal. Gezien de eigenheid van het project denkt onze technische partner aan een manier om extra warmte te winnen uit het natuurlijk afval dat gegenereerd wordt door het groenbeheer van het domein.