OA_KU

Wedstrijd buitenschoolse kinderopvang met huiskamerbib

Plaats: Hasselt

Bouwjaar: wedstrijd, niet weerhouden

Bouwheer: Privé

De bestaande lokale bibliotheek wordt samengevoegd met de hoofdbibliotheek.

Op de site van het markante hoekgebouw plant men in eerste fase een buitenschoolse kinderopvang met huiskamerbib.


AVENIR architecten kiest er in haar wedstrijdontwerp voor het bouwkundig degelijk en statig gebouw te hergebruiken.
Met respect en maximaal behoud van de structuur weten we de kinderopvang in te passen op het gelijkvloers en de verdieping.

De lagere verdieping wordt vooral ingezet voor rustiger functies zoals de huiswerkklas, een slaapruimte,… De huiskamerbib en nieuwe hoofdinkom worden ondergebracht in een nieuw volume. In de voorziene opstelling is zowel afzonderlijk als gedeeld gebruik mogelijk.
In latere fases voorzien we de verouderde container kleuterklassen en het oudste deel van de lagere school af te breken en onder te brengen in een compacte nieuwbouw.

We planten de nieuwbouw zo in dat een afgeschermde speelzone voor kleuters en lagere school ontstaat. Een ruime groenzone komt zo vrij voor sport en spel.
In een laatste fase vervolledigt een volledig onafhankelijke sportzaal de plannen. De verschillende fases worden aan elkaar gekoppeld via een statige galerij.

Het statige bibliotheekgebouw wordt kracht bijgezet door het gebruik van een sobere betonarchitectuur met opvallende geveluitsnijdingen voor de nieuwbouwdelen. De prachtige betoncassetteplafonds worden integraal bewaard.