OA_KA

Herbestemming kazerne

Verbouwing + nieuwbouw

Plaats: Pelt

Bouwjaar: 2015

Bouwheer: Kempisch Tehuis

Het terrein van een voormalige rijkswachtkazerne wordt samengevoegd met een braakliggende site.
De afbraak van in onbruik geraakte bijgebouwen volgt. In de bestaande kazerne worden 5 sociale wooneenheden ondergebracht met maximaal behoud van de originele voorgevel.
3 nieuwe volumes met nog eens 9 wooneenheden positioneren zich rond een steeds bezonde gemeenschappelijke binnentuin met aangrenzende parkeergelegenheid.
De volumes die de spoorlijn afbakenen omvatten grondgebonden duplexwoningen met priv├ętuintje.
De sobere roodpaarse baksteenarchitectuur van de nieuwbouw volumes zet de klassieke kazerne sterk in de verf.
Sobere tweegevel woontypologie├źn bieden beschut contact met straat en binnentuin.