OA_ATHT

Uitbreiding 
Secundaire school

Plaats: Tienen

Bouwjaar: 2022

Bouwheer: Go Onderwijs

De secundaire school heeft een lang smal perceel ter beschikking voor uitbreiding met toekomstgerichte onderwijsinfrastructuur.

De uitbreiding zal bestaan uit een compact volume met twee bouwlagen dat aantakt op een bestaande klassieke gang met klassen en traphal. Een slimme stapeling en schakeling van het programma van eisen maakt het voorstel functioneel helder.

De 2 gestapelde grote open leercentra aan de kopzijde krijgen een ruim zicht over het nog aan te leggen woonpark. Aan de meer ingesloten kopzijde schakelen we op elk niveau een taallabo aan een klas. Een centraal geplaatst dubbelhoog open leercentra met interne trap vormt een belangrijke functionele schakel tussen bestaand en nieuw.

Een lange klassiek geïnspireerde baksteengevel met zadeldak, dieper liggende raamopeningen en massieve betondorpel wordt onderbroken door het centrale open leercentra met plat dak. Metalen ribben en inspringende geveldelen geven ritmiek aan de gevel en beperken rechtstreekse inkijk op de toekomstige woonparkontwikkeling.

De grote open leercentra beschikken elk over een akoestisch afgesloten instructiebox. Met lange comfortabele zitbanken, een tribune, aparte werkhubs in de bestaande gangen,… wordt verder afgeweken van standaard onderwijs. Het vast meubilair faciliteert verschillende manieren van ‘leren’ via overleg, samenwerking, afzondering,…  De opslag van jassen en schooltassen wordt geïntegreerd in het vast meubilair.

Via grote binnenramen tussen ruimtes onderling en tussen oud en nieuw behouden leerkrachten het overzicht. Open leercentra kunnen vlot verkleind of vergroot worden dankzij gordijnen. Een nieuw sanitair blokje en berging maken de uitbreiding compleet.

De structurele gevel in beton blijft aan de binnenzijde in het zicht. Raamkaders in hout voegen een warme toets toe, een gekleurde nis en stoffering van vast meubilair voegt subtiel kleur toe. Omwille van de akoestiek worden de vloeren in tapijttegels uitgevoerd en de plafonds in combi houtwolcementpanelen.

Er wordt geïnvesteerd in zonnepanelen op het bestaande dak.