Kazerne

Plaats: Pelt

Bouwjaar: 2015

Bouwheer: Kempisch TehuisHet terrein van een voormalige rijkswachtkazerne wordt samengevoegd met een braakliggende site. De afbraak van in onbruik geraakte bijgebouwen volgt. In de bestaande kazerne worden 5 sociale wooneenheden ondergebracht met maximaal behoud van de originele voorgevel. 3 nieuwe volumes met nog eens 9 wooneenheden positioneren zich rond een steeds bezonde gemeenschappelijke binnentuin met aangrenzende parkeergelegenheid. De volumes die de spoorlijn afbakenen omvatten grondgebonden duplexwoningen met privétuintje. De sobere roodpaarse baksteenarchitectuur van de nieuwbouw volumes zet de klassieke kazerne sterk in de verf. Sobere tweegevel woontypologieën bieden beschut contact met straat en binnentuin.

Herbestemming kazerne

Verbouwing + nieuwbouw