veiligheidscoördinatie

Veiligheidscoördinatie ontwerp en uitvoering + opmaak nuttig postinterventiedossier


Binnen onze totaal aanpak bieden wij ook de veiligheidscoördinatie voor eigen architectuurprojecten en voor eenvoudige dossiers (woningbouw en appartementsbouw). Voor grotere of complexere gebouwen (industrie, openbare instellingen,…) werken wij samen met gespecialiseerde bureau's.


Aanpak :

  • Opmaak van een veiligheids- en gezondheidsplan (mogelijke risico’s op de werf worden geanalyseerd)
  • Tijdens de werf nemen we met de aannemers zeer praktisch de veiligheidsregels door en wijzen we op de toepassing hiervan. Risicoanalyses worden opgevraagd en waar nodig ook tijdens de uitvoering op de werf bijgestuurd.
  • Op het einde van de werf wordt een praktisch document afgeleverd waarin het veiligheids- en gezondheidsplan en het postinterventiedossier (PID) zit.
  • Het PID kan o.a. bevatten: werf- en uitvoeringsfoto’s op papier en op CD, een as-built-dossier (plannen, planwijzigingen, werfverslagen, …).
  • Bij latere verkoop van uw project kan dit PID aan de notaris bezorgd worden (=wettelijke verplichting).