stabiliteitsstudie

Binnen onze totaalaanpak voeren wij ook de stabiliteitsstudies uit voor eigen architectuurprojecten en voor eenvoudige dossiers (nieuwbouw en verbouwingen). Voor grotere of complexere gebouwen (industrie, appartement, openbare instellingen,…) werken wij liever samen met gespecialiseerde bureaus.  • stabiliteitsstudie : deelstudies of berekening volledig dossier
  • aan de hand van het ter beschikking stellen van een grondsondering kunnen wij funderingskeuzes berekenen en zo de bouwheer financieel correcte beslissingen laten nemen (keuze wel of geen kelder, funderingsplaat of funderingssleuven of noodzaak van palen of putten, bekijken niveaus grondwater)
  • dit wordt van bij aanvang meegenomen en kan ook ontwerpbeslissingen tot gevolg hebben. Daarom is het een voordeel dat we beide zaken zelf aanbieden en niet steeds beroep moeten doen op een extern persoon die vaak laattijdig wordt aangezocht.
  • bekijken van te maken openingen en gebouwwijzigingen bij verbouwingen of uitbreidingen
  • bekijken van dakconstructies
  • opmaak van bekistings-en wapeningsplannen en wapeningsborderels