energie & technieken

EPB = energieprestatieberekeningen ⇒ een steeds belangrijker deel van het ontwerp


Wij doen de energieprestatieberekeningen zowel voor nieuwbouw en verbouwingen, voor grote en kleine projecten, voor woningbouw en  openbare gebouwen.

Energiezuinig bouwen levert u als bouwheer goedkopere energiefacturen op.


Voor eigen projecten wordt EPB geïntegreerd meegenomen vanaf het vroegste stadium van het ontwerp en wordt dit verder verfijnd tot na realisatie van het project en indiening van het dossier bij de overheid. Hiervoor bekijken we van bij aanvang in het ontwerp de thermische isolatie, de oriëntatie, energiezuinigheid in technieken en de keuze van ventilatie. Dit om het E-peil en het U-peil van de woning te kunnen berekenen.


Aanpak : de berekening gebeurt (minimum) tweemaal.

  • Eerste maal : een berekening om na te kijken of ons ontwerp minstens voldoet aan de wettelijke minima en sturen dit bij met de vragen-wensen van de bouwheer (lage-energiewoning, …), ten laatste op het moment van indienen van de bouwaanvraag.
  • Tweede maal : de verplichte indiening van het energieprestatiedossier door de energiedeskundige ten laatste 6 maand na inhuizing in uw project. Hierin dient o.a. een gedetailleerd verslag ingediend te worden over de werfopvolging i.v.m. de uitvoering van de technieken, de ventilaitie en de luchtdichtheid.
  • Wij gaan ook verder : gedetailleerde varianten tonen aan hoe u het beter kan doen.


Op basis van meerdere succesvolle projecten werden we reeds in 2008 als  "ENERGIEBEWUST ARCHITECT"  gecertificeerd door de overheid.


BEN je mee met lage energie ? BEN staat voor BIJNA-ENERGIENEUTRAAL BOUWEN.

De weinige energie nodig voor verwarming, ventilatie, koeling en warm water wordt bij de BEN-woning uit groene energiebronnen gehaald.

Sinds 2013 is AVENIRarchitecten opgenomen op lijst van voorlopers voor BEN-woningen.

Vanaf 2021 wordt dit de bouwstandaard in EUROPA.                                                                         Lees verder >>>>