nieuwbouw

Woning GV

Woning WC

Woning VB

Circulaire staalbouwwoning PU

Woning & magazijn AD

Uitbreiding woning met kine SU

Staalbouwwoning LC

Turnhal RU

Sociale woningbouw DO

Woning DV

Industriehal EK

10 Appartementen WO -circulaire houtbouw

Kinderopvang HS

Woning MF

Betonwoningbouw LO

Woning KV

Appartementen NL

Woningen VT

Appartementen HS

Sociale woningbouw KA

Woning BV

Woning BH

Uitbreiding industriehal (kantoor & app) RP

Woning SK