nieuwbouw

Woning GV

Woning WC

Woning VB

Circulaire staalbouwwoning PU

Woning & magazijn AD

Uitbreiding woning met kine SU

Staalbouwwoning LC

Turnhal RU

Sociale woningbouw DO

Woning DV

Industriehal EK

Kinderopvang HS

Woning MF

Betonwoningbouw LO

Woning KV

Appartementen NL

Appartementen HS

Sociale woningbouw KA

Woning BV

Woning BH

Uitbreiding industriehal (kantoor & app) RP